1053 > Samfundsvidenskab

SAMFUNDSVIDENSKAB - Hvad kommer efter konkurrencestaten?

Ved professor, dr.phil. Ove Kaj Pedersen, lektor, ph.d. Steen Nepper Larsen, Aarhus Universitet, lektor, ph.d. Ole Bjerg, CBS, professor, dr.scient.adm. Jesper Jespersen, Roskilde Universitet, seniorforsker, ph.d. Jakob Vestergaard, DIIS, professor em., ph.d. Niels Kærgård, Københavns Universitet, cand.scient., mpp Lars Josephsen. Tilrettelæggere: Professor, dr.scient.adm. Jesper Jespersen, Roskilde Universitet og cand.scient., mpp Lars Josephsen

Den stigende europæisering og globalisering har sat en række af de traditionelle velfærdsstatslige institutioner under pres. Denne udvikling har kendetegnet stort set alle de industrialiserede lande, hvor den skærpede internationale konkurrence har ført til et politisk ønske om en øget markedsorientering både i den private og offentlige sektor. Denne afregulering er gået hånd i hånd med en reduktion af den offentlige sektors udgifter og en 'trimning' af europæiske velfærdsstater. Det har øget uligheden og fastholdt en høj arbejdsløshed. Selv blandt 'topøkonomer' synes der at være opstået tvivl om denne konkurrencestats-tænkning overhovedet kan sikre bæredygtige løsninger på det 21. århundredes udfordringer.

På en række områder (beskæftigelse, social balance, velfærd, miljø- og klimahensyn) er der spændinger mellem de konkurrencestatslige løsninger og en bæredygtig udvikling.

1. Konkurrencestaten: Har den leveret? En status (OKP)

2. Demokrati og populisme. Er det modsætninger? (SNL)

3. For meget konkurrence / for lidt stat? (JJ)

4. Hvordan kan den finansielle sektor styres og organiseres mere demokratisk? (OB)

5. Konsekvenser af internationale handelsaftaler og globale kapitalmarkeder (JV)

6. Konkurrencestaten - og alt det, der ikke kan købes for penge (NK)

7. Konkurrencestater og global bæredygtighed (LJ)

Læs mere om Ove Kaj Pedersen 

Læs mere om Steen Nepper Larsen

Læs mere om Jesper Jespersen

Læs mere om Ole Bjerg

Læs mere om Jakob Vestergaard

Læs mere om Niels Kærgård

Læs mere om Lars Josephsen   

Ledige pladser
Tidspunkt7 ONSDAGE
Kl. 17:15 19:00
(25/10/2017-6/12/2017)
UndervisningsstedCSS - Øster Farimagsgade 5, 1353 København K- 35.01.06 (bygn. 35, indgang Gammeltoftsgade 15) Pris:Kr. 770,-
Personer der skal tilmeldes
0
Indhold af indkøbskurv
Gå til kassen
Synergi Webbureau Reklamebureau
Persondata information