Løn til undervisere


Ifølge bekendtgørelse af 13. november 2003 om Folkeuniversitetet, § 7, nr. 6, sker aflønningen af lærere og forelæsere i overensstemmelse med de af staten fastsatte regler ( jf. Folkeoplysningsloven, § 52, om finansministerens bemyndigelse til at fastsætte disse regler). Lønningerne er således ikke fastsat ved overenskomstmæssig aftale.

Udbetaling af løn

Der udbetales løn én gang månedligt for alle arrangementer afholdt i perioden fra d. 21. i forrige måned til d. 20. i den aktuelle måned. Lønseddel fremsendes via E-boks.

Lønnen er A-indkomst. Feriepengeandelen udbetales via FerieKonto.

Løntakster pr. 1. december 2017:

Forelæsningsrækker:
Pr. dobbelttime: 2 x 45 min.
Kr. 1.855,27 + 12,5 % feriegodtgørelse = kr. 2.087,18 

Kurser:
Pr. dobbelttime: 2 x 45 min.
Kr. 1.159,20 + 12,5 % feriegodtgørelse = kr. 1.304,10  

Feriegodtgørelsen indbetales til Feriekonto, som så sender beløbet til dig næste år.

Hvis du har mere end 39 timers undervisning inden for en måned, trækker vi ATP.

Vi trækker 8 % arbejdsmarkedsbidrag af bruttolønnen (løn og feriepenge).

 
 
0
Indhold af indkøbskurv
Gå til kassen
Synergi Webbureau Reklamebureau
Persondata information