Kurv
0
UDLØBET: Folkeuniversitetet i København søger ny rektor

UDLØBET: Folkeuniversitetet i København søger ny rektor

Folkeuniversitetet i København søger ny rektor

Hvem er vi?

Folkeuniversitetet i København blev grundlagt for 125 år siden med det formål at udbrede forskning og viden fra universitetet til hele befolkningen. Folkeuniversitetet har en lang og stolt tradition for folkeoplysning, og hvert år udbydes mere end 500 kurser, forelæsninger og arrangementer inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, teologi og jura. Folkeuniversitetets motto lyder ”alle have adgang”, og dets mission er at udbyde undervisning og formidling inden for alle videnskabelige discipliner af engagerede og universitetsuddannede undervisere.

Folkeuniversitetet i København er en selvejende offentlig institution, som er omfattet af folkeoplysningsloven, bekendtgørelse om folkeuniversitetet, driftstilskudsloven og -bekendtgørelsen, samt forvaltningsloven og offentlighedsloven.

 

Hvem søger vi?

Vi søger en ny rektor, der kan lede og udvikle Folkeuniversitetet i København med engagement for folkeoplysning, evner for økonomisk styring og ikke mindst en sikker hånd og en empatisk tilgang til det at være daglige leder for sekretariatets medarbejdere og underviserne.

Rektor vil have ansvaret for den daglige drift herunder det overordnede ansvar for planlægning af kursusudbud i samarbejde med programredaktørerne og underviserne. Dertil vil rektor have det overordnede ansvar for den daglige drift af Folkeuniversitetets økonomi, budgetplanlægning og rapportering til Kulturstyrelsen. Rektor vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med Folkeuniversitetets bestyrelse omkring strategi og udvikling af Folkeuniversitetets profil og dertil have en stor og bred kontaktflade med andre kulturinstitutioner og de mange engagerede undervisere.

Vi søger en rektor med en kandidatuddannelse og med ledelseserfaring. Dertil ønsker vi en rektor, der kender det danske uddannelsessystem og særligt har indsigt i universiteternes videregående uddannelser, da det er et krav, at underviserne på Folkeuniversitetet er universitetsuddannede.

Vi ønsker endvidere, at den nye rektor har lyst til at gå engageret og offensivt ind i udviklingen af Folkeuniversitetets udbud, undervisningsformer, samarbejdspartnere og målgrupper og på længere sigt være med til at gentænke Folkeuniversitetets virke i Københavnsområdet. 

Vi ønsker en rektor der er engageret i folkeoplysning, og som vil være med til at profilere Folkeuniversitetet i København som en vigtig spiller inden for kultur- og vidensformidling i et moderne demokratisk samfund.

 

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem staten og AC med udgangspunkt i cheflønramme 38, og stillingen ønskes besat 1. marts eller snarest muligt derefter.

 

Ansøgning og CV sendes til info@fu.ku.dk mærket Ansøgning rektorstilling. Ansøgningsfrist er 22. december 2022 kl. 12, første samtale finder sted 9. eller 10. januar.

 

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Else Sommer på tlf. 26339001.

---

 

Stillingsbeskrivelse for rektor ved Folkeuniversitetet i København

 

Rektor ansættes af bestyrelsen og refererer i det daglige til bestyrelsens formand.

Rektor er ansvarlig for, at den samlede virksomhed drives inden for rammerne af lovgivningen og af bestyrelsens vedtagelser.

Rektor er ansvarlig for at sikre at bestyrelsen modtager relevant og tilstrækkelig information til at kunne leve op til bestyrelsesansvaret.

------------

Rektor har det overordnede ansvar for, at Folkeuniversitetet i København profilerer sig som en moderne og kvalitetsbevidst kultur- og uddannelsesorganisation i tråd med samfundsudviklingen. 

Rektor sikrer, at der udbydes og løbende udvikles spændende og interessante kurser, forelæsningsrækker og andre arrangementer med en kvalitet, som kan imødekomme kursisternes ønsker og behov. I denne forbindelse lægges der vægt på, at der også udvikles nye it-understøttede undervisningsformer.

Rektor sikrer en god daglig ledelse og drift, så organisationen har ressourcer og kompetencer, der matcher opgaver, mål og ambitioner. I denne forbindelse afsøges løbende muligheder for fundraising til en styrkelse af Folkeuniversitetets økonomi.

Rektors opgave er også at styrke relationerne til eksisterende og potentielle kunder og samarbejdspartnere – herunder de tilknyttede lokalkomiteer.

------------

Rektor sørger i samarbejde med formanden for at forberede, afvikle og følge op på bestyrelsesmøder.

Rektor udarbejder budget, løbende økonomirapportering og regnskab til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i driftstilskudsloven og –bekendtgørelsen. Dette sker i samarbejde med det revisionsfirma, som er tilknyttet virksomheden. Rektor udarbejder regnskabsinstruks til godkendelse i bestyrelsen.

Rektor har kontakten med de overliggende myndigheder i Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet, Rigsrevisionen eller andre. Rektor er kontaktpersonen til pressen. 

Rektor er ansvarlig for den overordnede IT-strategi, og for at systemerne er ajourførte og overholder lovgivningens sikkerhedskrav, herunder databeskyttelseslovgivningen.

Rektor forhandler og indgår lokaleaftaler og andre samarbejdsaftaler i relation til Københavns Universitet, Studieskolen og andre samarbejdspartnere. 

Rektor udarbejder personalepolitik for funktionærerne og APV for funktionærer og undervisere. Rektor er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af funktionærer. Rektor har det daglige ledelsesansvar og sikrer, at arbejdsbetingelserne for sekretariatets medarbejdere er bedst mulige, så arbejdsglæden og medarbejdertilfredsheden er så høj som muligt. Dette indebærer f.eks. klare funktionsbeskrivelser, fleksible arbejdsvilkår og gode muligheder for at øve indflydelse på eget arbejde.

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.