1072 > Samfund

SAMFUND - Globale mål. Visionen om bæredygtig udvikling

Ved cand.scient., master of public policy Lars Josephsen, professor Kathrine Richardson, Københavns Universitet, chefkonsulent, cand.scient.anth. Birgitte Feiring, Institut for Menneskerettigheder, vicedirektør, cand.scient.pol. Eva Grambye, Institut for Menneskerettigheder, professor, ph.d. Thomas P. Boje, Roskilde Universitet, professor, ph.d. Lars Tønder, Københavns Universitet, ph.d.-studerende Mads Ejsing, Københavns Universitet og professor em., ph.d. Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet. Tilrettelæggelse: Professor em., ph.d. Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet og cand.scient., master of public policy Lars Josephsen.

I 2015 vedtog samtlige stats- og regeringsledere i verden de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og Paris-aftalen om bekæmpelse af klimaændringer. Tilsammen markerer de to aftaler starten på en langsigtet, målrettet og uhyre ambitiøs indsats mod den kæmpe udfordring, som menneskeheden står overfor, nemlig at slå ind på en kurs mod bæredygtighed. Indsatsen skal sætte menneskers vel-befindende  i centrum, og skal samtidig respektere planetens grænser.

En sådan omstilling er uomgængelig, hvis vi skal kunne sikre tålelige livsvilkår for kommende generationer. I de forløbne fire år har regeringer og lokalsamfund, virksomheder og organisationer på alle planer, udfoldet mange bestræbelser for realisere visionen om bæredygtig udvikling, med 2030 som sigtepunkt.

Forelæsningsrækken søger at give et overblik over de hidtidigt opnåede erfaringer og et indblik i ny viden om kompleksiteten af den nødvendige omstilling, og vil desuden skitsere nogle perspektiver i forbindelse med globale mål, som indgår i den ballast, som menneskeheden må have med sig på den lange rejse mod bæredygtigt liv og bæredygtige samfund på denne klode. 
 

  1. Verdensmålene - og flere globale mål (LJ)
  2. 2015-2019: 4 år med verdensmålene og Paris-aftalen (KR)
  3. Menneskers værdighed, hvem er de mest udsatte? (BF)
  4. Verdensmål og ansvarlighed - hvem er ansvarlig for hvad? (EG)
  5. Det globale civilsamfund - aktør i realisering af verdensmålene? (TPB)
  6. Demokrati, lederskab og styring i en ny tidsalder (LT & ME)
  7. Visionen om bæredygtig udvikling - en enorm udfordring (SH)

 

 

Ledige pladser
Tidspunkt7 onsdage
D. 23-10-19 - 04-12-19
Kl. 18:15 - 20:00
UndervisningsstedCSS Gammeltoftsgade 15, 1353 Kbh. K Lokale: 35.-1.44 (bygning 35, kælderen)Pris:Kr. 805,-
Personer der skal tilmeldes
0
Indhold af indkøbskurv
Gå til kassen
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies