4024 > Filosofi og idehistorie

FILOSOFI OG IDEHISTORIE - Grundmodul 7: Fra Sartre og Adorno til Foucault og Habermas: Europæisk filosofi- og idehistorie fra 1945 til i dag

Ved ph.d. Martin Pasgaard-Westerman

OBS - Ingen undervisning i uge 43 (24/10).

Efter 2. Verdenskrig og det institutionaliserede massemord på jøderne søgtes der efter forklaringer på totalitarismens oprindelse, og en gennemgribende (selv)kritik af den vestlige civilisations grundideer blev det nye udgangspunkt for filosofien.

Sartre betoner i sin eksistentialisme den enkeltes frihed, engagement og ansvar, Adorno og Frankfurterskolen peger på en indre modsigelse i selve oplysningens projekt, Heidegger kritiserer den allestedsnærværende tekniske rationalitet.

Forsøget på en gennemgribende kritisk analyse af modernitetens fundament ses både hos Derrida, hos Foucault, i hermeneutikken (Gadamer) og i Habermas' diskursetik og kritiske analyser af det senmoderne samfund. Som fælles grundpræmis ligger en vending mod sproget som det sted, hvor kritikken må tage sit afsæt.


Læs mere om Martin Pasgaard-Westerman
 

Se hvilke kurser og forelæsninger Martin Pasgaard-Westerman også har her

Få pladser tilbage
Tidspunkt10 torsdage
D. 05-09-19 - 21-11-19
Kl. 14:15 - 16:00
UndervisningsstedFolkeuniversitetet, Nørreport St. (Metro og S-tog) Nørre Voldgade 11, 3., 1358 Kbh. K Lokale: TavlenPris:Kr. 990,-
Personer der skal tilmeldes
0
Indhold af indkøbskurv
Gå til kassen
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies