4014 > Filosofi og idehistorie

Filosofi og idehistorie - Grundmodul 7: Fra Sartre og Adorno til Foucault og Habermas: Europæisk filosofi og idehistorie fra 1945 til i dag

Ved mag.art., ph.d. Martin Pasgaard-Westerman

Efter 2. verdenskrig og det institutionaliserede massemord på jøderne søgtes der efter forklaringer på totalitarismens oprindelse, og en gennemgribende (selv)kritik af den vestlige civilisations grundideer blev det nye udgangspunkt for filosofien.

Sartre betoner i sin eksistentialisme den enkeltes frihed, engagement og ansvar, Adorno og Frankfurterskolen peger på en indre modsigelse i selve oplysningens projekt, Heidegger kritiserer den allestedsnærværende tekniske rationalitet.

Forsøget på en gennemgribende kritisk analyse af modernitetens fundament ses både hos Derrida, hos Foucault, i hermeneutikken (Gadamer) og i Habermas' diskursetik og kritiske analyser af det senmoderne samfund. Som fælles grundpræmis ligger en vending mod sproget som det sted, hvor kritikken må tage sit afsæt.

 

Læs mere om Martin Pasgaard-Westerman her

Ledige pladser
Tidspunkt10 mandage
17-02-20 - 04-05-20
kl. 14:15 - 16:00
UndervisningsstedFolkeuniversitetet, Nørreport St. (Metro og S-tog) Nørre Voldgade 11, 3., 1358 Kbh. K Lokale: KridtetPris:Kr. 1050,-
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies