Kurv
0
Samfund

Etik og forandringer i (verdens)samfundet

Ved lektor, ph.d. Mickey Gjerris, KU, professor em., dr.scient.adm. Jesper Jespersen, RUC, professor, ph.d. Steen Hildebrandt, AU, professor, ph.d. Lars Bo Kaspersen, CBS, adjungeret lektor Klavs Birkholm, AAU, prodekan, ph.d. Kristian Cedervall Lauta, KU, og cand.scient., MPP Lars Josephsen

Tilrettelæggere: Professor em., dr.scient.adm. Jesper Jespersen og cand.scient., MPP Lars Josephsen

Bemærk! Datoerne og forelæsningernes rækkefølge er ændret i forhold til det trykte katalog

Er der et fælles og realistisk værdigrundlag for de 17 verdensmål i Agenda 2030 – handlingsplanen for bæredygtig udvikling, som alle FN’s medlemslande har forpligtet sig til at realisere? Er der faste, alment accepterede etiske holdepunkter, når man skal orientere sig i forhold til en udvikling, hvor tilliden til det politiske system og andre grundfæstede institutioner, traditioner og vaner synes at vakle under indtryk af tidens accelererende forandringer?

Nogle oplagte trusler mod et fælles menneskeligt og samfundsmæssigt værdigrundlag er verdensomspændende pandemier, alvorlig økonomisk tilbagegang, stor og stigende ulighed, faretruende klimaændringer og kollaps af det globale økosystem, som udgør alle menneskers egentlige livsgrundlag. Er det slut med troen på mellemfolkelig retfærdighed og almen fremgang for alle indbyggere her på kloden?

Der er her skitseret et vældigt kompleks af sammenhængende udfordringer for menneskeheden, for alle samfund og for det enkelte menneske. Forelæsningsrækken belyser emnet med afsæt i en række aktuelle og væsentlige temaer, hvis værdigrundlag søges afdækket.

  1. Findes der et fælles globalt værdigrundlag i en verden under hastig forandring? En introduktion til forskellige etiske og værdimæssige perspektiver (MG)

  2. Værdigrundlaget bag virksomheders samfundsansvar. Corporate social responsibility i et globalt perspektiv (SH)

  3. Refleksioner over ændringer i globaliseringens karakter gennem det sidste årti. Kendte værdisystemer (retssamfund, demokrati, menneskerettigheder, mv.) er under pres, og internationalt samarbejde svækkes af bl.a. nationalistiske strømninger (LBK) 
  4. Er ny teknologi svaret på de samfundsmæssige og globale, økonomiske udfordringer? Er teknologioptimismens værdigrundlag etisk forsvarlig? (KB)

  5. Kriser og truende katastrofer: Risici og retfærdighed. Introduktion til den tænkning, der danner grundlag for håndtering af kriser og katastrofer under usikkerhed – og til de basale etiske, politiske valg, disse risici stiller os overfor (KCL)

  6. Værdigrundlaget for velfærds- og verdenssamfundet i dag og i fremtiden. Konflikt mellem nationale interesser og global retfærdighed? (JJ)
  7. Global bæredygtighed og de 17 verdensmål stiller krav om en ny retning for verden. Kan målene realiseres på det hidtidige værdigrundlag? (LJ)
Etik og forandringer i (verdens)samfundet

Kursusinfo

Hold: 1036

Startdato: onsdag d. 13. oktober 2021

Slutdato: onsdag d. 1. december 2021

Tidspunkt: Kl. 18:15 - 20:00

Varighed: onsdag

Alle undervisningsgange

1. undervisningsgang
onsdag d. 13. oktober 2021 Kl. 18:15 - 20:00
2. undervisningsgang
onsdag d. 27. oktober 2021 Kl. 18:15 - 20:00
3. undervisningsgang
onsdag d. 3. november 2021 Kl. 18:15 - 20:00
4. undervisningsgang
onsdag d. 10. november 2021 Kl. 18:15 - 20:00
5. undervisningsgang
onsdag d. 17. november 2021 Kl. 18:15 - 20:00
6. undervisningsgang
onsdag d. 24. november 2021 Kl. 18:15 - 20:00
7. undervisningsgang
onsdag d. 1. december 2021 Kl. 18:15 - 20:00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh. K Lokale: 18.-1.11 (bygning 18, opgang K i kld)

Pris: Kr. 910,-

Det maksimale antal der kan tilmeldes er 6

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.