Filosofi og idehistorie

Filosofi og idehistorie

 

Studieleder: Mag.art. Peter Busch-Larsen. 

Vor opfattelse af os selv og vore omgivelser er i vid udstrækning historisk betinget. Uden at vi altid ved af det, er vore tanker og forestillinger produkter af en historisk udvikling og dermed påvirkede af både fortid og nutid.

Faget filosofi og idehistorie beskæftiger sig med, hvordan mennesket op gennem historien har opfattet sig selv og sin omverden, således som dette kommer til udtryk og kan studeres i alle kulturelle produkter og aktiviteter.

For mere information kontakt Peter Busch-Larsen

 

 
 
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies