Kurv
0

Nyt bestyrelsesmedlem


Vi byder velkommen til det nye medlem af vores bestyrelse, mag.art., ph.d. Martin Pasgaard-Westerman, der underviser på Folkeuniversitetet i København i faget filosofi og idéhistorie. Han overtager pladsen fra underviser Mathilde Teglgaard Nielsen, der har valgt at træde ud af bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet! Martin udtaler: 

"Jeg vil gerne takke for opbakningen til valget som underviserrepræsentant i bestyrelsen. Jeg glæder mig meget til at komme i gang. Som nævnt i mit oplæg til valget vil jeg i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer arbejde for at udbygge og styrke vores kursusudbud og for en styrkelse af Folkeuniversitetets profil som en vigtig og relevant kulturinstitution". 

Ifølge vedtægten for Folkeuniversitetet i København skal 1 ud af bestyrelsens 7 medlemmer vælges af og blandt underviserne. I vedtægten står:

1 medlem vælges af og blandt de af folkeuniversitetets lærere, der har undervist på Folkeuniversitetet i København mindst 10 dobbelttimer inden for de seneste 2 år.

På grund af coronanedlukning og aflysninger besluttede bestyrelsen denne gang at fortolke vedtægten således, at det er de undervisere, der i de seneste 2 år er blevet aflønnet for 10 dobbelttimer eller mere, som har valgret og er valgbare til bestyrelsen. 130 undervisere var herefter valgbare og stemmeberettigede.

Da fristen for at stille op udløb d. 24. september var der anmeldt 6 kandidater. Hver af de 130 valgberettigede kunne stemme på 1 af de opstillede kandidater senest mandag d. 11. oktober kl. 12, og det blev altså Martin Pasgaard-Westerman, der fik flest stemmer.  


13/10-2021

Martin Pasgaard-Westerman
Forkvinde Anja C. Andersen og rektor Bente Hagelund

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.