Retningslinjer for udbud af kurser og forelæsninger

 

Forslag til kurser og forelæsningsrækker indleveres til Folkeuniversitetets programredaktør direkte eller via en studieleder. Indledningsvis foretages en kvalitetsvurdering af kursusforslaget og underviserens faglige kvalifikationer, og hvis disse ikke lever op til de vedtagne standarder, afvises forslaget umiddelbart.

Herefter udarbejdes en bruttoliste af mulige hold til det kommende kursuskatalog. Denne liste er meget længere end det antal hold, som det er hensigtsmæssigt at udbyde. Det er programrådet, der i samarbejde med programredaktøren beslutter, hvilke hold der skal udbydes, og hvilke forslag der må afvises.

I denne vurdering foretages en afvejning af forskellige forhold, herunder

  • Antallet af kurser indenfor det pågældende fag, idet der er grænser for hvor mange kurser, der kan udbydes indenfor de enkelte fag
  • Om forslaget overlapper eller ligner et andet kursus, så flere kurser ikke blokerer hinanden
  • Om der er behov for fornyelse i lærergruppen, således at forslag fra lærere med lang anciennitet bliver afvist for at give plads til forslag fra nye lærere

Alle forslagsstillere, der får afvist deres kursusforslag, får en begrundelse for beslutningen. Denne begrundelse får de enten mundtligt eller skriftligt fra programredaktøren eller fra den pågældende studieleder. Der er ikke adgang til at klage til nogen forvaltningsmyndighed over disse beslutninger.

 
 
0
Indhold af indkøbskurv
Gå til kassen
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies