Kurv
0

Retningslinjer


Gældende fra 1. januar 2020

 1. Komitéernes organisation
  a. Komitéerne oprettes eller omdannes til frivillige foreninger og deres vedtægter skal godkendes af afdelingens bestyrelse.
  b. Komitéerne indsender budget og regnskab til afdelingen.

 2. Oprettelse af hold og lærerkontrakter
  a. Komitéernes forslag til arrangementer kvalitetssikres og godkendes af afdelingens programredaktør.
  b. Hvis forslag indsendes inden de to halvårlige deadlines, kan arrangementet annonceres i afdelingens trykte katalog med dato, tid og sted. Alle komitéarrangementer kan annonceres på afdelingens hjemmeside, hvis det ønskes.
  c. Kursisttilmelding til komitéarrangementer kan ske til afdelingen og/eller komitéen efter komitéens ønske.
  d. Lærerkontrakter oprettes af afdelingen og løn udbetales én gang månedlig for alle arrangementer afholdt i den forudgående måned.

 3. Betaling af komitéafgift
  a. Der betales ikke afgift eller rejseudgifter for de første 10 dobbelttimer i kalenderåret.
  b. For dobbelttimer ud over 10 betaler komitéen den fulde lønomkostning, samt feriepenge og rejseudgifter.
  c. Afdelingens bogholder afregner 2 gange årligt med komitéerne for komitéafgift og evt. deltagerbetaling.

 

Tilknytningsforhold


Komiteernes beslutning om tilknytning til en enhed gælder fra 1. januar og for en periode af tre kalenderår. En komite, der herefter ønsker at ændre sin tilknytning for de efterfølgende tre kalenderår, skal inden 1. april i det 3. kalenderår underrette Kulturministeriet om den tilknytning, den ønsker for de efterfølgende tre kalenderår. Kulturministeriet kan afvise ønsker om ændret tilknytning, der modtages efter fristen.

Pr. 1. januar 2020 har følgende komitéer tilsluttet sig afdeling Hovedstaden:

Hillerød

Egedal

Frederikssund

Sorø

Dragør

Regnskab


Efter hvert semesters afslutning opgøres det, hvor stort et beløb Folkeuniversitetet i København har modtaget i deltagerbetaling for hver komité, så beløbet kan blive videresendt. Tilmeldinger til forårssemestret, der er foretaget i december, periodiseres til det kommende kalenderår.

Endvidere opgøres den samlede komitéafgift for alle semestrets arrangementer, og Folkeuniversitetets bogholder henholdsvis opkræver eller overfører differencen. Alle overførsler og afregninger skal være afsluttet inden årets udgang, dvs. d. 31/12.

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.