Kurv
0

Udsendelse af undervisningsmateriale til kursister


Hvis du ønsker at sende dit materiale (fx powerpoint) fra undervisningen ud til kursisterne på holdet, kan du sende det i en mail til info@fu.ku.dk, og så sørger vi for at det bliver videresendt til kursisterne. Hvis filen fylder for meget til at blive sendt i en almindelig mail, kan du bruge tjenesten WeTransfer. Se vejledning her. 

Retningslinjer for kopiering


Skal du bruge kopier eller kompendier til undervisningen? Brug denne kopirekvisition. Kopirekvisitionen og masteren skal afleveres senest 1 uge før kompendierne ønskes klar til afhentning. Materialet afhentes i ekspeditionen på sekrerariatet i Læderstræde 34, 2. sal. 


Tryk og salg af kompendier

- Du kan trykke og uddele max 10 sider til dine kursister uden beregning.

- Hvis du vil uddele mere end 10 sider, trykker vi kompendier, som sælges til de kursister, som ønsker det. Masteren skal afleveres på info@fu.ku.dk senest 1 uge før kursusstart

- Kursisterne kan betale for kompendierne via Mobile Pay på nummer: 52310. De kan også betale kontant eller med dankort ved henvendelse i sekretariatet i Læderstræde. Hvis du selv ønsker at modtage kontanter og afregne med sekretariatet efterfølgende, kan du også gøre det.

Copydan


Regler for kopiering af undervisningsmateriale

- Trykt/kopieret materiale til kursisterne kan du få kopieret på vores sekretariat

- Du kan kopiere fra bøger, tidsskrifter og andre tekster, både trykte og elektroniske

- Du må ikke kopiere fra aviser, hverken trykte eller elektroniske

- Der må kopieres 20 % af et materiale, dog højst 30 sider af samme materiale pr. deltager pr. år

- Se mere om copyright på  Copydans hjemmeside. Copydan kan kontaktes på 35 44 14 94 eller tekstognode@tekstognode.dk


I forhold til tekst brugt i undervisningsmateriale (herunder også billeder som fremstår i sammenhæng med tekst) er det Copydan-aftalen der gælder. 

Aftale med VISDA


Regler for brug af billeder i undervisningen

Folkeuniversitetet har en aftale med VISDA (Visuelle rettigheder i Danmark), der giver tilladelse til at bruge billeder i undervisningen og til efterfølgende at uddele eller sende præsentationen til kursisterne.

Med VISDA-aftalen er det for Folkeuniversitetets undervisere lovligt at hente billeder fra internettet, bøger, artikler osv. Både danske og udenlandske. Billederne må bruges i powerpoint-præsentationer, i kompendier, kopier og lign. til undervisningen. Og de må efterfølgende sendes ud til deltagerne på holdet.

Særlige forhold og begrænsninger

Der er et par enkelte forhold I skal være opmærksomme på:

Kunstnerens navn skal, så vidt det er praktisk muligt, tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af billedet, jf. ophavsretsloven § 3. Billedet må ikke ændres i videre udstrækning, end den tilladte brug kræver eller gengives på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for kunstneren

Alle danske og udenlandske kunstnere er omfattet af denne aftale, dog har enkelte kunstnere med hjemmel i aftalelicensbestemmelsen nedlagt forbud mod at deres værker bliver gengivet/kopieret. Brug af disse kunstneres værker er derfor ikke omfattet af denne aftale, men kræver særlig aftale med ophavsmanden. En opdateret liste over de pågældende kunstnere er tilgængelig på VISDAs hjemmeside.


OBS: I forhold til tekst taget fra bøger eller andre kilder (herunder også billeder som fremstår i sammenhæng med tekst) er det Copydan-aftalen der gælder. Læs mere ovenfor. 

Læs desuden mere på VISDAS hjemmeside

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.