Kurv
0

Rejsegodtgørelse


Inden du udfylder vores rejsegodtgørelsesformular og indsender bilag, kan du her læse om reglerne.
 

Regler


Transport

  1. Som hovedregel skal undervisere anvende billigste offentlige transportmidler.
  2. Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad er i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for Folkeuniversitetet. Dette kan i konkrete tilfælde godt være fly. Hvis togturen går over Storebælt eller varer mere end 2 timer, må man rejse på 1. klasse.
  3. Folkeuniversitetet kan dog tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for Folkeuniversitetet. Kontakt os på info@fu.ku.dk inden afrejse for tilladelse.
  4. Såfremt underviseren har fået bevilget kørsel i egen bil, jfr. ovenstående pkt. 3, godtgøres transporten efter statens lave kilometersats, jfr. tjenesterejsecirkulærets § 14.
  5. Der kan kun udbetales godtgørelse efter den høje sats, hvis en underviser har regelmæssig kørsel i privat bil af større omfang og/eller speciel art. I disse tilfælde udfærdiger Folkeuniversitetet en skriftlig kørselsbemyndigelse til den ansatte. Bemyndigelsen er personlig og indeholder en afgrænsning af de rejser, der kan foretages i henhold til denne. Man kan kun få kilometergodtgørelse efter den høje sats for indtil 20.000 km pr. kalenderår.
  6. Såfremt en underviser vælger at benytte privat transportmiddel uden tilladelse, kan vedkommende få udbetalt rejsegodtgørelse, der maksimalt svarer til udgiften til billigste offentlige transportmiddel.
  7. Dokumenterede udgifter til parkering under tjenesterejsen dækkes også.

Diæter, dagpenge, fortæring

  1. Der betales diæter/dagpenge efter statens takster, når der er tale om en rejse på minimum 24 timer. Ved rejser under 24 timer refunderes en rimelig udgift til fortæring ved dokumentation.

Får du honorarer, der er B-indkomst, kan du ikke få skattefri kostgodtgørelse.

 

Hotelovernatning

  1. Der betales for hotelovernatning til undervisere fra Jylland. Prisen må ikke overstige statens takst, som pt. er 1000 kr. pr. nat.

Du kan læse mere om reglerne for rejsefradrag, godtgørelse, kost og logi på skat.dk https://skat.dk/borger/fradrag/arbejdsrelaterede-fradrag/rejsefradrag-godtgoerelse-kost-og-logi

Formular

OBS: Vi skal have bilag på udgifterne, før vi kan refundere (på nær antal km kørt i egen bil).

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.