Kurv
0

Løn til undervisere

Ifølge bekendtgørelse af 25. juni 2018 om Folkeuniversitetet, § 5, nr. 7, sker aflønningen af lærere og forelæsere i overensstemmelse med de af staten fastsatte regler (jf. Folkeoplysningsloven, § 52, om finansministerens bemyndigelse til at fastsætte disse regler). Lønningerne er således ikke fastsat ved overenskomstmæssig aftale.


Udbetaling af løn

Der udbetales løn én gang månedligt for alle arrangementer afholdt i perioden fra d. 21. i forrige måned til d. 20. i den aktuelle måned. Lønseddel fremsendes via e-Boks.

Lønnen er A-indkomst. Feriepengeandelen udbetales via FerieKonto.

Løntakster pr. 1. april 2024:

Forelæsningsrækker:
Pr. dobbelttime: 2 x 45 min.
Kr. 2.154,10 + 12,5 % feriegodtgørelse (269,26 kr.) = kr. 2.423,36 kr.

Feriegodtgørelsen indbetales til Feriekonto. 

Hvis du har mere end 39 timers undervisning inden for en måned, trækker vi ATP.

Vi trækker 8 % arbejdsmarkedsbidrag af bruttolønnen (løn og feriepenge).


Løn som B-indkomst eller via faktura

Lønnen kan undtagelsesvis udbetales som B-indkomst eller via fremsendelse af faktura. Ønskes dette, skal du aftale det med Københavns Folkeuniversitet bogholder i forbindelse med indgåelse af undervisningskontrakt. 

Faktura skal være på det takstfastsatte beløb, inkl. feriepenge. Det nøjagtige beløb kan oplyses af bogholder. Der må ikke tillægges moms på fakturaen. Faktura skal komme fra et firma med cvr nr. 

Der er indberetningspligt til SKAT for alle honorarudbetalinger, også dem, der udbetales som B-indkomst og via faktura. 

Yderligere oplysninger om løn som B-indkomst eller via faktura: bogholder@fu.ku.dk. tlf. 35 32 67 48 

Ny ferielov

Med den nye ferielov optjener du ferie fra 1. september til 31. august året efter.

Du optjener stadig 12,5 % af din løn. Det nye er, at du kan holde ferien allerede måneden efter, du har optjent den.

Du kan holde din ferie fra 1. september til 31. december året efter. Du har derfor 16 måneder til at holde ferien.

 

Her får du feriepengene udbetalt: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/faa-feriepenge-udbetalt.

Få mere information på https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov

 

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.