Kurv
0

Løn til undervisere


Ifølge bekendtgørelse af 25. juni 2018 om Folkeuniversitetet, § 5, nr. 7, sker aflønningen af lærere og forelæsere i overensstemmelse med de af staten fastsatte regler (jf. Folkeoplysningsloven, § 52, om finansministerens bemyndigelse til at fastsætte disse regler). Lønningerne er således ikke fastsat ved overenskomstmæssig aftale.


Udbetaling af løn

Der udbetales løn én gang månedligt for alle arrangementer afholdt i perioden fra d. 21. i forrige måned til d. 20. i den aktuelle måned. Lønseddel fremsendes via e-Boks.

Lønnen er A-indkomst. Feriepengeandelen udbetales via FerieKonto.

Løntakster pr. 1. april 2021:

Forelæsningsrækker:
Pr. dobbelttime: 2 x 45 min.
Kr. 1.948,74 + 12,5 % feriegodtgørelse (243,59 kr.) = kr. 2.192,33 

Kurser:
Pr. dobbelttime: 2 x 45 min.
Kr. 1.217,69 + 12,5 % feriegodtgørelse (152,21 kr.) = kr. 1369,90   

Feriegodtgørelsen indbetales til Feriekonto. 

Hvis du har mere end 39 timers undervisning inden for en måned, trækker vi ATP.

Vi trækker 8 % arbejdsmarkedsbidrag af bruttolønnen (løn og feriepenge).


Løn som B-indkomst eller via faktura

Lønnen kan undtagelsesvis udbetales som B-indkomst eller via fremsendelse af faktura. Ønskes dette, skal du aftale det med Folkeuniversitetet i Københavns bogholder i forbindelse med indgåelse af undervisningskontrakt. 

Faktura skal være på det takstfastsatte beløb, inkl. feriepenge. Det nøjagtige beløb kan oplyses af bogholder. Der må ikke tillægges moms på fakturaen. Faktura skal komme fra et firma med cvr nr. 

Der er indberetningspligt til SKAT for alle honorarudbetalinger, også dem, der udbetales som B-indkomst og via faktura. 

Yderligere oplysninger om løn som B-indkomst eller via faktura: bogholder@fu.ku.dk. tlf. 35 32 67 48 


Information om ny ferielov


Den gamle ordning


Indtil 30. april 2020 får du dine feriepenge som du plejer (optjent i 2018). Feriepenge optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 kan bruges/udbetales i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Feriepenge under kr. 1.500 udbetales automatisk. Større beløb skal stadig bestilles via borger.dk


Overgangsordning

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Indtil da er der en overgangsordning. Overgangsordningen betyder, at feriepenge, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver "indefrosset", indtil du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet af anden årsag.

Skal du holde ferie i overgangsperioden bruger du de feriepenge/feriedage, du har optjent mellem 1. januar 2019 og 31. august 2019, som beskrevet ovenfor.


Ny ferielov

Med den nye ferielov optjener du ferie fra 1. september til 31. august året efter.

Du optjener stadig 12,5 % af din løn. Det nye er, at du kan holde ferien allerede måneden efter, du har optjent den.

Du kan holde din ferie fra 1. september til 31. december året efter. Du har derfor 16 måneder til at holde ferien.

 

Her får du feriepengene udbetalt: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/faa-feriepenge-udbetalt.

Få mere information på https://www.borger.dk/kampagnesider/ny-ferielov

 

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.