Copydan og VISDA


Copydan


Regler for kopiering af undervisningsmateriale

- Trykt/kopieret materiale til kursisterne kan du få kopieret på kontoret.

- Du kan kopiere fra bøger, tidsskrifter og andre tekster, både trykte og elektroniske

- Du må ikke kopiere fra aviser, hverken trykte eller elektroniske

- Der må kopieres 20% af et materiale, dog højst 30 sider af samme materiale pr. deltager pr. år

- Fra ethvert materiale må der kopieres minimum 4 sider (ny)

- Se mere om copyright på  Copydans hjemmeside. Copydan kan kontaktes på 35 44 14 94 eller tekstognode@tekstognode.dk


I forhold til tekst brugt i undervisningsmateriale (herunder også billeder som fremstår i sammenhæng med tekst) er det Copydan-aftalen der gælder. 

 

VISDA


Regler for brug af billeder i undervisningen

Folkeuniversitetet har en aftale med VISDA (Visuelle rettigheder i Danmark), der giver tilladelse til at bruge billeder i undervisningen og til efterfølgende at uddele eller sende præsentationen til kursisterne.

Med VISDA-aftalen er det for Folkeuniversitetets undervisere lovligt at hente billeder fra internettet, bøger, artikler osv. Både danske og udenlandske. Billederne må bruges i powerpoint-præsentationer, i kompendier, kopier og lign. til undervisningen. Og de må efterfølgende sendes ud til deltagerne på holdet.

Særlige forhold og begrænsninger

Der er et par enkelte forhold I skal være opmærksomme på:

  1. Kunstnerens navn skal, så vidt det er praktisk muligt, tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af billedet, jf. ophavsretsloven § 3. Billedet må ikke ændres i videre udstrækning, end den tilladte brug kræver eller gengives på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for kunstneren
  2. Alle danske og udenlandske kunstnere er omfattet af denne aftale, dog har enkelte kunstnere med hjemmel i aftalelicensbestemmelsen nedlagt forbud mod at deres værker bliver gengivet/kopieret. Brug af disse kunstneres værker er derfor ikke omfattet af denne aftale, men kræver særlig aftale med ophavsmanden. En opdateret liste over de pågældende kunstnere er tilgængelig på VISDAs hjemmeside under https://visda.dk/kunstnere-udenfor-aftalelicens/


OBS: I forhold til tekst taget fra bøger eller andre kilder (herunder også billeder som fremstår i sammenhæng med tekst) er det Copydan-aftalen der gælder. Læs mere ovenfor. 

 

Læs desuden mere på VISDAS hjemmeside

 

Se mere praktisk info om kompendier på Folkeuniversitetet i København her.

 

 

 
 
0
Indhold af indkøbskurv
Gå til kassen
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies