Løn til undervisere


Ifølge bekendtgørelse af 25. juni 2018 om Folkeuniversitetet, § 5, nr. 7, sker aflønningen af lærere og forelæsere i overensstemmelse med de af staten fastsatte regler ( jf. Folkeoplysningsloven, § 52, om finansministerens bemyndigelse til at fastsætte disse regler). Lønningerne er således ikke fastsat ved overenskomstmæssig aftale.

Udbetaling af løn

Der udbetales løn én gang månedligt for alle arrangementer afholdt i perioden fra d. 21. i forrige måned til d. 20. i den aktuelle måned. Lønseddel fremsendes via e-Boks.

Lønnen er A-indkomst. Feriepengeandelen udbetales via FerieKonto.

Løntakster pr. 1. oktober 2019:

Forelæsningsrækker:
Pr. dobbelttime: 2 x 45 min.
Kr. 1.918,95 + 12,5 % feriegodtgørelse = kr. 2.158,81 

Kurser:
Pr. dobbelttime: 2 x 45 min.
Kr. 1.198,99 + 12,5 % feriegodtgørelse = kr. 1.348,86   

Feriegodtgørelsen indbetales til Feriekonto, som så sender beløbet til dig næste år.

Hvis du har mere end 39 timers undervisning inden for en måned, trækker vi ATP.

Vi trækker 8 % arbejdsmarkedsbidrag af bruttolønnen (løn og feriepenge).

 
 
0
Indhold af indkøbskurv
Gå til kassen
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies