Rejsegodtgørelse

Transport

  1. Som hovedregel skal undervisere anvende billigste offentlige transportmidler.
  2. Ved valg af transportmiddel og rejseklasse skal der lægges vægt på, hvad er i den konkrete situation er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for Folkeuniversitetet. Dette kan i konkrete tilfælde godt være fly. Hvis togturen går over Storebælt eller varer mere end 2 timer, må man rejse på 1. klasse.
  3. Folkeuniversitetet kan dog tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for Folkeuniversitetet. Kontakt Mathilde Holmen på holmen@fu.ku.dk inden afrejse for tilladelse.
  4. Såfremt underviseren har fået bevilget kørsel i egen bil, jfr. ovenstående pkt. 3, godtgøres transporten efter statens lave kilometersats, jfr. tjenesterejsecirkulærets § 14.
  5. Der kan kun udbetales godtgørelse efter den høje sats, hvis en underviser har regelmæssig kørsel i privat bil af større omfang og/eller speciel art. I disse tilfælde udfærdiger Folkeuniversitetet en skriftlig kørselsbemyndigelse til den ansatte. Bemyndigelsen er personlig og indeholder en afgrænsning af de rejser, der kan foretages i henhold til denne. Man kan kun få kilometergodtgørelse efter den høje sats for indtil 20.000 km pr. kalenderår.
  6. Såfremt en underviser vælger at benytte privat transportmiddel uden tilladelse, kan vedkommende få udbetalt rejsegodtgørelse, der maksimalt svarer til udgiften til billigste offentlige transportmiddel.
  7. Dokumenterede udgifter til parkering under tjenesterejsen dækkes også.

Diæter, dagpenge, fortæring

   8. Der betales diæter/dagpenge efter statens takster, når der er tale om
       en rejse på minimum 24 timer. Ved rejser under 24 timer refunderes en
       rimelig udgift til fortæring ved dokumentation.

Hotelovernatning

  9. Der betales for hotelovernatning til undervisere fra Aarhus og resten af
      Jylland, hvis underviserens kursus slutter kl. 21 eller senere eller starter
      kl. 10 eller tidligere. Prisen må ikke overstige statens takst, som pt. er  
      1000 kr. pr. nat.

 

 
 
0
Indhold af indkøbskurv
Gå til kassen
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies