Kurv
0
Natur og univers

Landskabet - fra istid til nutid

Ved geolog, dr.scient. Michael Houmark-Nielsen, Globe instituttet, KU

Vores landskab har en lang og kringlet historie bag sig. Gamle landskaber udviskes med tiden, mens nye kommer til. Over tre forelæsninger skal vi høre om det danske landskabs udvikling fra istid til nutid.

Forelæsning 1 er historien om Jordens udvikling de seneste 50 millioner år, hvor klimaet på vore breddegrader langsomt ændredes fra subtropisk til arktisk. Pladetektonisk omfordeling af bjergkæder og oceaner hører til de afgørende begivenheder, der førte til koldere tider. Hertil kommer ændrede havstrømme og vindsystemer samt hævning af gamle bjergkæder i Skandinavien og i Grønland. Borekerner fra dybhavet og gletsjeris gemmer detaljerede arkiver over klimaets vekslen mellem kulde og varme over de seneste millioner år. Kernerne afslører også, hvordan hver af de seneste istider kan deles i en række kolde og lune perioder, og hvordan de store isskjoldes vækst og afsmeltning og deres vekselvirkning med havstrømmene har haft afgørende betydning.

Forelæsning 2 behandler dannelsen af landskaber i de nuværende arktiske områder. Her omtales, hvordan gletsjere og smeltevand aflejrer sedimenter og opbygger landskabsformer, som efterfølgende nedbrydes af erosion, jordflydning og omlejring i det isfrie landskab, hvorved nye sedimenter og landskaber opstår. Det demonstreres, hvordan landskaber og processer i de nuværende nedisede områder kan overføres til vores hjemlige landskaber. Med eksempler fra det meste af landet gives der en ny udlægning af de vestjyske bakkeøers alder og udseende, gletsjernes største udbredelse under den sidste istid, de store israndsbakkers arkitektur, sporene efter hurtigt flydende isstrømme i Storebælt og Odsherreds klassiske istidslandskab.

Forelæsning 3 dykker ned i forholdene i det nordlige Sjælland. På baggrund af rækkefølgen af de aflejringer, der opbygger landskabet, opstilles en tidslinje af geologiske begivenheder, der strækker sig over de seneste 40.000 år og som kan kobles sammen med dannelsen af det nordsjællandske landskab. På baggrund heraf gennemgås det nordsjællandske landskabs opståen og udvikling fra midten af den sidste istid til i dag. Ved hjælp af nytegnede landskabskort skitseres et sammensat landskab skabt i forbindelse med to større isstrømme sent i sidste istid og den efterfølgende nedsmeltning i Senglacialtid. Til den nuværende varmetid hører Fastlandstidens flodlandskab og Stenalderens hævede kyster og havbund omformet og nedbrudt af kystudligning, og et landskab der op mod vor tid blev udsat for dække af klitter og flyvesand. 

Landskabet - fra istid til nutid
Møn

Holdinfo

Hold: 1506

Startdato: tirsdag d. 3. september 2024

Slutdato: tirsdag d. 17. september 2024

Tidspunkt: Kl. 14:15 - 16:00

Varighed: 3 tirsdage

Alle undervisningsgange

1. undervisningsgang
tirsdag d. 3. september 2024 Kl. 14:15 - 16:00
2. undervisningsgang
tirsdag d. 10. september 2024 Kl. 14:15 - 16:00
3. undervisningsgang
tirsdag d. 17. september 2024 Kl. 14:15 - 16:00

Sted: City Campus Lokale:

Pris: Kr. 420,-

Det maksimale antal der kan tilmeldes er 6

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.