Kurv
0
Samfund

Værdier, etik og konflikter i samfundsdebatten

Ved professor em., mag.scient.soc. Heine Andersen, KU, cand.theol. Mikkel Wold, professor em., dr.scient.adm. Jesper Jespersen, RUC, cand.scient., master og public policy Lars Josephsen og lektor Steen Nepper Larsen, DPU. Kursusledere: Jesper Jespersen og Lars Josephsen


Denne forelæsningsrække sætter fokus på værdimæssige og etiske teorier og vurderinger, der ligger bag politiske konflikter og beslutninger, der former samfundsudviklingen.

I dagligsproget kan ’værdi’ forstås på mange måder, men ’værdi’ tolket som markedsværdi eller pris dominerer i sammenhænge, hvor samfundets økonomi er på spil. Men værdibegrebet har en del flere dimensioner og betydninger. Det afspejles f.eks. i udtrykket ’værdipolitik’, som i en årrække har været kodeord i forbindelse med udlændinge- og integrationspolitik. Værdibegrebet anvendes således med vidt forskellige betydninger i forskellige sammenhænge, det være sig debat om demokrati, velfærd, uddannelse, natur, sundhed, ytringsfrihed, kultur, osv. Værdibegrebet er tæt knyttet til etiske grundholdninger. Divergerende opfattelser af værdi og etik kan på flere måder rumme et betydeligt konfliktpotentiale. 

 

I forelæsningsrækken vil disse temaer blive belyst ud fra en række forskellige samfunds-, natur- og human-videnskabelige perspektiver

1.Kan værdier samle, eller skaber de konflikter i nutidens verden? Overvejelser ud fra nogle klassiske og nyere sociologiske teorier (HA)
2. Etik, religion og samfundskonflikter (MW)
3. Værdier og samfundsøkonomi: Hvordan fordeles naturens og samfundets goder retfærdigt? (JJ)
4. Værdier og bæredygtighed: Hvad skal der til for at realisere utopien bag FN’s 17 verdensmål? (LJ)
5. At beskrive og gentænke den politiske dimension og de politiske handlemuligheder i lyset af samtidens værdikonflikter (SNL)

Værdier, etik og konflikter i samfundsdebatten

Holdinfo

Hold: 1110

Startdato: tirsdag d. 2. april 2024

Slutdato: tirsdag d. 30. april 2024

Tidspunkt: Kl. 18:15 - 20:00

Varighed: 5 tirsdage

Alle undervisningsgange

1. undervisningsgang
tirsdag d. 2. april 2024 Kl. 18:15 - 20:00
2. undervisningsgang
tirsdag d. 9. april 2024 Kl. 18:15 - 20:00
3. undervisningsgang
tirsdag d. 16. april 2024 Kl. 18:15 - 20:00
4. undervisningsgang
tirsdag d. 23. april 2024 Kl. 18:15 - 20:00
5. undervisningsgang
tirsdag d. 30. april 2024 Kl. 18:15 - 20:00

Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh. K Lokale: 7.0.34 (bygning 7, opgang A)

Pris: Kr. 700,-

Det maksimale antal der kan tilmeldes er 6
Heine Andersen

Læs mere om
Jesper Jespersen

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.